slide-1.jpg
slide-1.jpg
slide-2.jpg
slide-2.jpg
slide-3.jpg
slide-3.jpg
slide-4.jpg
slide-4.jpg
slide-5.jpg
slide-5.jpg
slide-6.jpg
slide-6.jpg
slide-7.jpg
slide-7.jpg
slide-8.jpg
slide-8.jpg
slide-9.jpg
slide-9.jpg


Ензим за червени вина Zymorouge Arabanase

Ензим за червени вина
Ензим за червени вина Zymorouge ArabanaseЕнзим за червени вина Zymorouge Arabanase
Продажна цена 1,50 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Zymorouge Arabanase е пектолитичен ензимен препарат, богат на арабаназна активност, препоръчителна за винификация на червено вино. Продуктът е създаден, за да засили контакта на твърдата фаза (ципи и твърда месеста част) и течната фаза (мъст) по време на студената предферментационна мацерация, за да засили плодовитостта и подобри екстракцията на ароматични съставки и багрилна материя по време на етапа мацерация-ферментация.
Ензимния препарат Zymorouge Arabanase позволява пълното разграждане на пектиновите вещества, осигурявайки на виното стабилност на цвета.
Zymorouge Arabanase е способен да разгради разклонените пектинови вериги, които обграждат танините и антоцианите на ципите и пулпата на гроздовите зърна при червените сортове.

Състав

Продуктът Zymorouge Arabanase притежава основните ензимни активности (Пектин-лиаза, Полигалактуроназа и Пектин-естераза), свързани с вторичните активности - хемицелулазна и по-конкретно арабаназна. Тези ензими са изолирани от селекционирани щамове Aspergillus niger. Всички ензими, участващи във формулата на препарата, са силно пречистени и концентрирани. Продуктът съдържа много слаба цинамил-естеразна активност. Не притежава антоцианаза (ензимът антоцианаза освобождава антоцианите от макромолекулните съединения, към които са свързани, което води до значителна загуба на багрилна материя).

Ензимна активност

Zymorouge Arabanase е микрогранулиран, стандартизиран продукт с обща ензимна активност минимум 440 PLU/g.

Начин на употреба

Zymorouge Arabanase е лесен за употреба. Разтваря се в чиста вода - 5% р-р. Получената ензимна суспензия се влага по време на ронкането и смачкването на гроздето или непосредствено след това.

Препоръчителни дози

Препоръчителните дози зависят от температурата и продължителността на контакт:

  • При ферментация: 1 -  2 гр./100 литра гроздова каша и продължителност 5-6 дни при 28 - 30°C
  • При студена предферментативна мацерация: 2 - 3 гр./100 литра гроздова каша и продължителност 2 - 3 дни при 10 - 15°C

Съхранение

Да се съхранява в хладилник (4 - 6°C) за запазване на ензимната активност за максимум 18 месеца.

Предлагани опаковки

Опаковка с 2 гр. от продукта – 1,50 лв.
Опаковка с 5 гр. от продукта – 3,60 лв.
Опаковка с 10 гр. от продукта – 6,00 лв.
Опаковка с 20 гр. от продукта – 11,10 лв.