Направи запитване

Спиртомер 0 - 100% с термометър - хоби

Измервателен прибор за определяне на алкохол
Спиртомер 0 - 100% с термометър - хоби