Направи запитване

Спиртомер 0 - 100% без термометър - хоби

Лабораторен прибор за определяне на алкохол
Спиртомер 0 - 100% без термометър - хоби