slide-1.jpg
slide-1.jpg
slide-2.jpg
slide-2.jpg
slide-3.jpg
slide-3.jpg
slide-4.jpg
slide-4.jpg
slide-5.jpg
slide-5.jpg
slide-6.jpg
slide-6.jpg
slide-7.jpg
slide-7.jpg
slide-8.jpg
slide-8.jpg
slide-9.jpg
slide-9.jpg

Уважаеми клиенти, магазин Винарко няма да работи на 06.08.2021г.Активатор Thiazote

Активатор на алкохолна ферментация
Активатор на ферментация ThiazoteАктиватор на ферментация Thiazote
Продажна цена 1,20 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Хранителна смес внасяща фактори за растежа на дрождите

Състав - Thiazote съдържа амониев сулфат и витамин В1 - тиамин.

Насоки за приложение

При недостиг на усвоими азотни вещества в гроздовата мъст внасянето им е от съществено значение за размножаването на дрождите и нормалното протичане на алкохолната ферментация. Пълното й приключване е основен фактор и за успешното провеждане на малолактичната ферментация.

Thiazote може да се използва при всички видове вина – бели, розови и червени.

Препоръчителни дози за употреба

Препоръчва се използването на 10 до 40 гр./100 литра гроздова каша или мъст в зависимост от недостига на азотни вещества. Дозирането на aмониев сулфат – АС, трябва да се базира на първоначалното съдържание на усвоими азотни вещества в мъстта. Максималната доза на Thiazote е 50 гр./100 литра и отговаря на максималното количество тиамин.

Начин на употреба

Разтворете определеното количество от Thiazote в чиста вода или в част от гроздовата мъст, предназначена за алкохолна ферментация. Получената суспензия се влага в целия обем мъст. Следва добро размесване. Препоръчително е да добавите Thiazote на два етапа: половината доза при засяването на гроздовата мъст с дрождите, а другата половина преди изферментиране на 1/3 от захарите. Не смесвайте при рехидратирането на дрождите.

Предлагани опаковки

Опаковка с 20 гр. от продукта – 1,20 лв.
Опаковка с 50 гр. от продукта – 1,80 лв.
Опаковка със 100 гр. от продукта – 2,70 лв.