Активатор Thiazote-PH

Активатор на алкохолна ферментация
Активатор на ферментацияАктиватор на ферментация
Продажна цена 1,80 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Хранителна смес внасяща фактори за растежа на дрождите. Позната още и като храна за дрожди.

Състав - Thiazote PH съдържа диамониев фосфат и витамин В1 - тиамин.

Насоки за приложение

При недостиг на усвоими азотни вещества в гроздовата мъст внасянето им е от съществено значение за размножаването на дрождите и нормалното протичане на алкохолната ферментация. Пълното й приключване е основен фактор и за успешното провеждане на малолактичната ферментация.

Thiazote PH може да се използва при всички видове вина – бели, розови и червени.

Препоръчителни дози за употреба

Препоръчва се използването на 10 до 40 гр./100 литра гроздова каша или мъст в зависимост от недостига на азотни вещества. Дозирането на диамониев фосфат – ДАФ,трябва да се базира на първоначалното съдържание на усвоими азотни вещества в мъстта. Максималната доза на Thiazote PH е 50 гр./100 литра и отговаря на максималното количество тиамин. Препоръчително е да добавите Thiazote PH на два етапа: половината доза при засяването на гроздовата мъст с дрождите, а другата половина преди изферментиране на 1/3 от захарите. Не смесвайте при рехидратирането на дрождите.

Начин на употреба

Разтворете определеното количество от Thiazote PH в чиста вода или в част от гроздовата мъст, предназначена за алкохолна ферментация. Получената суспензия се влага в целия обем мъст. Следва добро размесване.

Предлагани опаковки

Опаковка с 20 гр. от продукта – 1,80 лв.
Опаковка с 50 гр. от продукта – 3,00 лв.
Опаковка със 100 гр. от продукта – 4,80 лв.