Slider


Деминерализирана вода

Дейонизирана питейна вода
Описание

Деминерализирана вода. Дейонизирането на водата е получено в резултат на приложена обратна осмоза. Водата се предлага само на място в магазин Винарко.

Насоки за приложение

  • За разреждане на редица напитки
  • За технически цели в охладителни системи и акумулатори
  • За електроуреди работещи с пара
  • За приготвяне на чисти разтвори
  • За измиване и калибриране на измервателни прибори

Показатели

рН - 6,6

Предлагани опаковки

Опаковка 5 литра – 2,70 лв.