slide-1.jpg
slide-1.jpg
slide-2.jpg
slide-2.jpg
slide-3.jpg
slide-3.jpg
slide-4.jpg
slide-4.jpg
slide-5.jpg
slide-5.jpg
slide-6.jpg
slide-6.jpg
slide-7.jpg
slide-7.jpg
slide-8.jpg
slide-8.jpg
slide-9.jpg
slide-9.jpg


Резервни шихти Rover 16 за Pulcino

За фина филтрация на бяло вино 10 бр.
Резервни шихти Rover 16 за Pulcino
Продажна цена 10,20 лв
Отстъпка
Описание

Пакет от 10 броя оригинални резервни шихти Rover 16 предназначени за шихтови филтри Pulcino.

Технически параметри

  • Размери – 20 х 10 см
  • Приблизителен размер на порите – 0,9 µм
  • Приблизителен дебит – 110 л/м2
  • Технологично предназначение – за фина филтрация на бели вина

Пакет от 10 броя - 10,20 лв.

Производител – Италия