Slider


Резервни шихти Rover 8 за Colombo

За фина филтрация на червено вино
Резервни шихти Rover 8 за Colombo
Продажна цена 24,00 лв
Отстъпка
Описание

Пакет от 25 броя оригинални резервни шихти Rover 8 предназначени за шихтови филтри Colombo.

Технически параметри

  • Размери – 20 х 20 см
  • Приблизителен размер на порите – 3 µм
  • Приблизителен дебит – 260 л/м2
  • Технологично предназначение – за фина филтрация на червени вина

Производител – Италия