slide-1.jpg
slide-1.jpg
slide-2.jpg
slide-2.jpg
slide-3.jpg
slide-3.jpg
slide-4.jpg
slide-4.jpg
slide-5.jpg
slide-5.jpg
slide-6.jpg
slide-6.jpg
slide-7.jpg
slide-7.jpg
slide-8.jpg
slide-8.jpg
slide-9.jpg
slide-9.jpg


Резервни стерилни шихти ST7 за шихтови филтри

За стерилна филтрация на вина
Стерилни шихти ST7 за шихтов филтър
Продажна цена 25,00 лв
Отстъпка
Описание

Пакет от 20 броя резервни стерилни шихти Hobra filt – SТ7 предназначени за шихтови филтри.

Технически параметри

  • Размери – 20 х 20 см
  • Приблизителен размер на порите – 0,4 µм
  • Пропускливост – 85 ÷ 100 л/м2
  • Технологично предназначение – за стерилна филтрация на вина и други напитки

Производител – Чехия