Willamette - ароматичен

Ароматичен хмелов гранулат 100 и 200 гр.
WillametteWillamette
Продажна цена 10,50 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Хмелът Willamette е бил един от най-разпространените видове хмел, отглеждан в САЩ. Willamette е разновидност на Fuggle и носи със себе си същите нотки на пипер и подправки. Използва се предимно като ароматен хмел поради ниското съдържание на алфа-горчиви киселини. Вписва се много добре и при приготвяне на по-тъмни стилове, като Brown Ale, Stouts, Porters.

При необходимост може да използвате и Таблица на заместване и заменяемост на пивоварен хмел

Насоки за приложение

  • За охмеляване на пивна мъст при варене на пиво

Технологични характеристики

  1. Съдържание на α-горчиви киселини: 4,4%
    Може да варира според отделните партиди.

Начин на употреба

По правило, ароматичният хмел се внася в пивната мъст около 10 – 15 минути преди края на варенето.

Съхранение

Да се съхраняват в хладилник с цел минимални загуби на α-горчиви киселини.

Предлагани опаковки

Опаковка 100 гр. от продукта – 10,50 лв.
Опаковка 200 гр. от продукта – 20,10 лв.

Производител - САЩ