Калиев бикарбонат

Реагент за намаляване на киселинността
Откислител Калиев бикарбонатОткислител Калиев бикарбонат
Продажна цена 2,40 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Калиевият бикарбонат – KHCO3 e реагент спомагащ за намаляване на титруемата киселинност на гроздовата мъст или вино - откислител.
Обикновено завишени стойности на киселинността се наблюдават при недобре узряло грозде.

Начин на употреба

Желаното количество Калиев бикарбонат се разтваря в 3 - 4 пъти по-голямо количество гроздова мъст или вино чрез добро хомогенизиране, след което разтвора се добавя към мъстта или виното.

Препоръчителни дози

Ориентировъчно може да се приеме, че 1 гр. KHCO3 / 1 литър, намалява титруемата киселинност приблизително с около 0,7 гр. (изразено като винена киселина).

Препоръки

Намаляването на киселинността е по-добре да се извърши на база готово вино. Тъй като в домашни условия обикновено липсват възможности за точно определяне на киселинността, то е препоръчително добавянето на калиев бикарбонат да се извършва на малки части с последващи паузи и дегустации до установяване на желания ефект.

Съхранение

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

Предлагани опаковки

Опаковка със 100 гр. от продукта – 2,40 лв.
Опаковка с 200 гр. от продукта – 3,60 лв.
Опаковка с 500 гр. от продукта – 7,50 лв.