Slider

Уважаеми клиенти, магазин Винарко няма да работи в периода от 11.11.2019г. до 15.11.2019г. включително.

Калиев метабисулфит

За сулфитиране на гроздова каша, грозодва мъст или вино
Калиев метабисулфит
Продажна цена 1,80 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Калиевият метабисулфит представлява бяло кристално вещество с лека, но същевременно остра миризма на серен диоксид - SO2 Използва се за сулфитиране на гроздова каша, мъст или вино. Той е лесноразтворим в топла вода и по-трудно в гроздова мъст. Теоретично той съдържа 57,66% серен диоксид, но за улеснение практически се приема че съдържа 50% серен диоксид от масата си.

Това е причината поради която при определяне на желаната доза серен диоксид се взема два пъти по-голямо количество калиев метабисулфит.

Пример: На ферментация подлежат 100 кг гроздова каша, която желаем да сулфитираме с доза 60 мг./кг SO2

МСерен диоксид = 60.100/1000 = 6 гр.

Известно е, че 1 гр. КМБС освобождава около 0,5 гр. SO2 .т.е. за да дозираме 6 гр. SO2 е необходимо да добавим 2.6 = 12 гр. KМБС

Забележка: Примерът е даден за 100 кг ронкана гроздова каша т.е. без чепки. Средното процентно участие на чепките в масата на гроздето е около 3% като точната стойност зависи от конкретния сорт грозде.

Начин на употреба

Предварително изчисленото и отмерено количество калиев метабисулфит се разтваря в малко вода. Може да се добави малко гроздова мъст, след което сместа се разбърква и се добавя в съда за ферментация или съхранение на виното.

Съхранение

Съхранявайте калиевия метабисулфит в затворени опаковки, в сухи и проветриви помещения при стайна температура. Пазете от деца.

Предлагани опаковки

Опаковка с 50 гр. от продукта – 1,80 лв.
Опаковка със 100 гр. от продукта – 2,40 лв.
Опаковка със 300 гр. от продукта – 5,10 лв.
Опаковка със 500 гр. от продукта – 6,90 лв.