Обща технология на виното

Автор: проф. Трифон Иванов
Обща технология на винотоОбща технология на виното
Продажна цена 27,90 лв
Отстъпка
Описание

Автор: проф. Трифон Иванов

Издател: ИК "Дионис"

Корица - Мека

Страници - 456

Петото издание на Технология на виното излиза в два тома - Обща технология на виното и Технология на специалните вина.
В том I - Обща технология на виното в теоретичен и приложен аспект се разглеждат процесите и технологичните схеми и линии за производство на сухи (трапезни) вина - бели, розови, червени и десертни вина.

Технологичните схеми и линии са представени по начин, който дава възможност да се възпроизвеждат както отделни процеси, така и цялостно периодичните (класическите) и непрекъснатите (поточните) линии за производството на съответните вина.

Този том обхваща изучаването на:

  • гроздето като суровина за производство на вино (механичен и химичен състав на гроздето);
  • материално-техническата база на винарската промишленост (винарски изби, винарски съдове, винарски машини и съоръжения);
  • процесите при преработка на гроздето и третиранията на гроздовата каша и мъст с разрешени от закона физични и химични средства; - периодичните (класическите) и поточните (непрекъснатите) технологични линии за производство на бели, розови и червени сухи (трапезни) и десертни вина;
  • процесите при бистренето и филтрирането на младото вино и неговото развитие и формиране;
  • вторичните суровини (отпадните продукти) от винопроизводството - джибри, чепки, утайки, винен камък и винаса;
  • технологиите на продуктите от вторичните суровини: алкохол (гроздова ракия и спирт), винен оцет, винена киселина, багрилни концентрати и препарати, гроздово масло, енантов етер и накрая органичен отпадък като фураж за домашните животни или брикети за отопление, с цел опазване на околната среда от замърсяване.

При написването на том 1 - Обща технология на виното - са положени усилия да се обхване цялостно развитието на винопроизводството, така че книгата да бъде ръководство за инженертехнолозите и колективите на винарските предприятия в тяхната ежедневна работа по внедряването на техническия прогрес във винарската промишленост.

Авторът