Виното традиция култура съвременност

Автор: Димитър Цаков
Виното традиция култура съвременностВиното традиция култура съвременност
Продажна цена 20,00 лв
Отстъпка
Описание

Автор: Димитър Цаков

Издател: "Еньовче"

Корица - Мека

Страници - 288

Размери - 17 х 23,5 см

В исторически аспект, виното се явява най-старата напитка. То се е появило в дълбока древност и неотклонно съпътства човечеството през всички социално-икономически формации в неговото развитие. Неоспорим е фактът, че виното е навлязло толкова дълбоко в бита на човека, че адекватно отразява развитието на обществото през всички епохи. Поради богатия, разнообразен състав и въздействие върху човека, виното непрекъснато го е провокирало и той се е стремял да го изучава и разкрива неговия състав и свойства. Паралелно с развитието на човешкото общество, промени са настъпвали и в технологията и вкусовите качества на виното, които също са били обект на проучване. Особено задълбочени изследвания се проведоха от средата на миналия 20-ти век, в резултат на които се разкриха и изучиха както състава, така и въздействието му върху човешкия организъм. За съжаление тези открития не стигат до широките народни маси и остават непознати. Все още битува мнението, че то е в основата на социалния порок алкохолизма. Наред с огромния поток от специална научна литература от време на време се появяват и по-общо достъпни книги с винарска тематика. Те обаче са крайно недостатъчни и не дават своевременна полезна информация на огромната част от обществото. По-скоро те представляват интерес и стават достояние на една малка чест любители и почитатели на виното. Освен това те винаги носят белега на професионалната квалификация на авторите и не дават по-широка информация за състава на виното и многостранното му въздействие върху човека. Като дългогодишен научен работник, занимавал се с научно-приложни изследвания в областта на винопроизводството се чувствам задължен да направя опит и да дам принос в разширяване на информацията за виното с ясното съзнание, че и тя ще бъде недостатъчна, защото непрекъснато се разкриват нови данни за състава на виното и тяхното влияние върху човешкия организъм. Ст.н.с І ст. Д-р Димитър Цаков