Активатор Dynastart - за дрожди

Укрепващ дрожден активатор.
Активатор на ферментацияАктиватор на ферментация
Продажна цена 3,30 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Представлява комбинация от фактори, определящи растежа и оцеляването на дрождите, който се добавя към водата при рехидратирането на дрождите.

Насоки за приложение

  • Използването на Dynastart спомага за подобряване качеството на виното - подобрен аромат и по-малко маскиращи аромата компоненти, както и по-сигурен финал на ферментацията.
  • Dynastart оптимизира ароматния потенциал. Вината са чисти – с по-малко летливи киселини, по-малко сяроводород и сулфидни компоненти. По този начин се подчертават повече сортови и ферментационни аромати, продуцирани от дрождите.
  • При рехидратиране на дрождите доставя крайно необходимите за мембраната елементи - стероли и гарантира нейната пропускливост, устойчивостта й на алкохол и по-висока ефикасност за транспортиране на захарта на последното поколение дрожди.
  • Не внася усвоим азот. Ако гроздовата мъст е с недостиг, добавянето на неорганичен азот (чрез Thiazote PH или Диамониев фосфат) може да е необходимо в края на лаг фазата.
  • Непременно да се използва в случай на висок потенциален алкохол, ниска мътност на мъстта, ниска температура на ферментация и при подготовка на дрождени култури за рестартиране на спряла ферментация.
  • Dynastart е одобрен за производство на органични вина.

Dynastart може да се използва при рехидратирането на дрожди за всички видове вина – бели, розови и червени.

Препоръчителни дози за употреба

Препоръчва се използването на 30 гр./100 литра гроздова каша или мъст.

Начин на употреба

Разтворете определеното количество Dynastart директно във водата предназначена за рехидратирането на дрождите.

Предлагани опаковки

Опаковка с 30 гр. от продукта – 3,30 лв.
Опаковка с 50 гр. от продукта – 4,80 лв.
Опаковка със 150 гр. от продукта – 12,00 лв.